Chia sẻ của phụ huynh có con tham gia trại hè Philippines

Đây là những dòng chia sẻ thật lòng của phụ huynh con đã từng tham gia trại hè Philippines trường CIA. Và năm nay chị lại quyết định cho 4 cháu nhỏ tham gia chương trình này. Eduzone xin lược đăng để các phụ huynh tham khảo

 

1

2

3

4

Đăng ký tư vấn miễn phí và lấy báo giá du học hè Philippines

Chia sẻ của phụ huynh có con tham gia trại hè Philippines