Các trường Anh ngữ

Khóa học IETLS cơ bản của trường Anh ngữ Philinter

IELTS là một trong những khóa trọng tâm của trường Anh ngữ Philinter. Học viên có dự định du học, làm việc và định cư tại nước ngoài thì khóa IELTS

đọc tiếp

Khóa học ESL tổng hợp của trường Anh ngữ Philinter

Philinter là trường có thế mạnh đào tạo tốt nhất về ESL trong hệ thống các trường Anh ngữ ở Cebu.

đọc tiếp

Khóa học ESL tăng cường của trường Anh ngữ Philinter

Trường Anh ngữ Philinter dẫn đầu trong các trường đào tạo ESL hiện nay tại Cebu. Khóa Luyện nói nâng cao (IPS) thúc đẩy khả năng nói tiếng Anh thuần

đọc tiếp

Khóa học TOEFL của trường SMEAG

TOEFL- Test of English as a Foreign Language được phát triển bởi ETS (Educational Testing Service) của Mỹ để đánh giá khả năng tiếng Anh ở trình độ

đọc tiếp

Khóa học TOEIC của trường SMEAG

TOEIC - Test of English for International Communication là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh dành cho những đối tượng học viên muốn sử dụng tiếng Anh

đọc tiếp

Khóa học Business English của trường SMEAG

Business English là khóa học tiếng Anh thương mại được giảng dạy tại Campus Sparta của trường Anh ngữ  SMEAG. 

đọc tiếp

Khóa học ESL của trường SMEAG

Ngoài khóa học IELTS, Trường SMEAG còn được biết đến bởi khóa học ESL. Đây là khóa học tổng quan tập trung vào giao tiếp, dành cho những đối tượng học

đọc tiếp

Khóa luyện IELTS và IELTS đảm bảo của trường SMEAG

SMEAG là một trong những trường có thế mạnh đào tạo khóa học IETLS, đặc biệt là khóa học IELTS Guarantee (hay còn gọi là khóa học IELTS đảm bảo). Với

đọc tiếp