Giám đốc Eduzone thăm và làm việc với trường CIA, Cebu