Học bổng - khuyến học

Hỗ trợ tài chính khi học tiếng Anh tại CIA, Philippines

Chương trình hỗ trợ tài chính dành cho học viên đăng ký học Tiếng Anh tại Trường CIA từ 1/10 – 31/12 và đi học trong năm 2016.

đọc tiếp

Eduzone tặng 2-4 tuần học tiếng Anh miễn phí tại học viện Anh ngữ C2 UBEC

Eduzone tặng ngay từ 2-4 tuần học tiếng Anh tại học viện Anh ngữ C2 UBEC cho học viên đăng kí từ 8 tuần học trở lên trước ngày 15/10/2016.

đọc tiếp

Chương trình ưu đãi của học viện Anh ngữ CBO tháng 9,10,11 năm 2016

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các bạn có dự định đi học tiếng Anh tại Philippines, Công ty Du học Eduzone và học viện Anh ngữ CBO đã triển khai chương

đọc tiếp

Chương trình ưu đãi khi học tiếng Anh tại Trường CIJ, Philippines

Học viên đăng ký học bất kỳ khóa tiếng Anh nào tại trường CIJ từ ngày 1/9 - 30/9/2016 đều được Eduzone hỗ trợ học phí từ 100$ - 600$ phụ thuộc thời

đọc tiếp

Chương trình ưu đãi của Học viện Anh ngữ EV năm 2016

Nhằm khuyến khích và động viên các bạn đi học tiếng Anh tại Philippines, Học viện Anh ngữ EV đã triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho các bạn

đọc tiếp

Học tiếng Anh tại Philippines, tặng ngay 1 triệu đồng nhân dịp khai trương Eduzone HCM

Nhân dịp khai trương Văn phòng đại diện của Eduzone tại Hồ Chí Minh, mỗi khách hàng khi đăng ký học tiếng Anh tại Philippines từ 5/9 - 20/9/2016  nhận

đọc tiếp

Chương trình miễn phí lên tới 4 tuần học phí của trường UV ESL

Trường Anh ngữ UV ESL triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho học viên của Eduzone đăng ký học từ 1/9 - 31/12/2016, chỉ 05 suất cho các bạn đăng

đọc tiếp

Tặng 3 – 6 tuần học tiếng Anh tại trường CNC

Eduzone tặng ngay từ 2 - 6 tuần học tiếng Anh tại trường Anh ngữ CNC cho học viên đăng ký học từ 8 tuẩn trở lên trước ngày 31/12/2016.

đọc tiếp

Miễn phí 2 tuần học phí tại trường Anh ngữ CPILS

Học viên của Eduzone đăng ký học tiếng Anh tại trường Anh ngữ CPILS có cơ hội được miễn 2 tuần học phí ở tất cả các khóa khi đăng ký trước ngày

đọc tiếp