Trường Anh ngữ CIJ

Khóa học kỹ năng Speaking tại Trường Anh ngữ CIJ

Khóa học Speaking tại trường Anh ngữ CIJ tập trung cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh cho học viên từ cơ bản tới nâng cao, tăng sự tự tin và giao tiếp

đọc tiếp

Trường Anh ngữ CIJ, Philippines

Trường Anh ngữ CIJ được đánh giá là một trong những trường tốt nhất tại Cebu, Philippines với cơ sở vật chất tiện nghi, giáo viên giảng dạy nhiệt

đọc tiếp