Trường UV ESL

Giới thiệu về trường Anh ngữ UV ESL

UV ESL thành lập năm 2009 trong khuôn viên trường Đại học Visayas, chuyên tập trung vào các khóa tiếng Anh tổng quát cho sinh viên quốc tế.

đọc tiếp

Chương trình miễn phí lên tới 4 tuần học phí của trường UV ESL

Trường Anh ngữ UV ESL triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho học viên của Eduzone đăng ký học từ 1/9 - 31/12/2016, chỉ 05 suất cho các bạn đăng

đọc tiếp